AON6780,现货 AOS AON6780资料 AON6780电子产品

发布时间:2018/2/13

AON3611     9000pcs    AOS    14+    DFN
AON6780     9000pcs    AOS    13+    DFN
AO4430     9000pcs    AOS    14+    SOP-8
AON6704     9000pcs    AOS    13+    SOT-3

公司主营产品品牌:AOS、Analog Power、 MAXIM、ON、ADI、NXP、TI、IR。


  • 公司名:深圳市泰利科科技有限公司
  • 联系人:刘先生
  • QQ:2851279172/584800232
  • 电话:0755-23606713
  • 邮箱:TAILIKE008@tailitech.cn
  • 地址:深圳市福田区赛格广场47楼4777